Matilda Gustafsson

Studenter

Matilda Gustafsson

Design avancerad nivå / Design MA level

Educational space

Hur kan man förstärka pedagogiska värderingar med hjälp av inredning?
För att skapa en tydlighet i skolans intentioner om lärande, tror jag det är viktigt att förankra pedagogiska idéer i den fysiska miljön. Arkitektur och inredning måste betraktas som värdefulla och självklara verktyg för att uppnå en stimulerande plats för lärande. I det här projektet har jag arbetat fram ett förslag på hur man kan aktivera de ytor i skolan som finns utanför själva klassrummet. Min tolkning av en gymnasieskola och dess pedagogiska modell, har i kombination med input från studenter resulterat i ett koncept för informella lärandemiljöer.

 

Outside the Classroom
Make space for informal learning.

How can pedagogical values be reinforced by interior design?

In order to clearly communicate a school’s pedagogical values, I think it is important that they are manifested in the physical environment. Architecture and interior design need to be considered as valuable assets in creating a stimulating environment for learning. In this project, I’ve developed a proposal for activating the spaces adjacent to the classroom. My interpretation of a high school and its pedagogical model, in combination with input from students, has resulted in a concept for informal educational spaces.


Matilda Gustafsson
0709-138812
to.matilda.gustafsson [at] gmail.com

matilda_gustafsson_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
matildagustafsson_foto_matildagustafsson_p.jpgLadda ner