Lise Søgaard

Studenter

Lise Søgaard

Design avancerad nivå / Design MA level

Happy Hiding Place

En plats som passar för att gömma något (till exempel dig själv).

Det började med en cirkel. Den blev till en prick. Sedan blev pricken tusen prickar, och plötsligt hade tre mönster skapats (fast plötsligt är nog inte rätt ord). Tillsammans omgärdar de gömstället.

Processen har från början till slut varit undersökande, intuitiv och lekfull. Genom att arbeta öppet och utforskande kan det oväntade och överraskande uppstå.

Happy Hiding Place är en plats där du tillfälligt kan fly undan vardagens fart och fläng. Det övergripande målet med denna plats är att få dig att känna dig lugn (men nyfiken), underhållen och framförallt glad.

Känner du dig glad?

 

A Happy Hiding Place
A place suitable for hiding something (such as yourself).

It all started with a circle. Then it changed into a dot. Later the dot became thousands of dots, and suddenly three patterns were created (although suddenly probably isn’t the right word). Together they form the surroundings for the hiding place.

The process from beginning to end has been explorative, intuitive and playful. By working openly and explorative, the unexpected and surprising can emerge.

The Happy Hiding Place is a place where one can temporarily escape the everyday hustle and bustle. The overall aim with this place is to make you feel calm (but curious), entertained and above of all happy.

 

Lise Søgaard
lise_s_33 [at] hotmail.com
+45 28106233

lise_sogaard_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
lisesoegaard_foto_lisesoegaard_p.jpg Ladda ner