Klara Persson

Studenter

Klara Persson

Design avancerad nivå / Design MA level

Jag blir en bubbla


Det började med tanken på halv text. Text som behöver något mer än sig själv för att bli färdig eller förstådd. Processen har varit en förvandling som startade med ett teatermanus och slutade med en bilderbok. Vägen gick via heliumballonger, samtal om handling och språk, gorillor, skypemöten och en hund som spelar instrument.
Just förvandlingen är också själva temat för berättelsen. Att bli olika saker. Ett ingenting som blir ett barn som blir vadsomhelst.

 

I Turn into a Bubble

It started out with the idea of a non-complete text. A text that needs something else in order to be completed or understood. The process has been a transformation starting with a script for a play and ending with a picture book. On the way I passed helium balloons, conversations about action and language, gorillas, Skype meetings and a dog playing an instrument. The transformation is the theme for the story. Turning into different things. A nothing turning into a child turning into anything.

www.klarast.com

 

klara_persson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
klara_persson_p.jpgLadda ner