Judith Alich

Studenter

Judith Alich

Design avancerad nivå / Design MA level

Transobjekt

Vad är det?

En stol blir en stege, en tom konservburk blir ett pennställ. Vi förändrar objektet och använder det bortom dess ursprungliga funktion. Allt efter behov skapar vi helt nya användningsområden. Varför inte framhäva detta agerande, använda det för att provocera fram nya möjligheter och för att ifrågasätta traditionella uppfattningar om hur saker och ting används?

Det som är spännande med design är inte så mycket att skapa unika lösningar som det är att skapa möjlighet för otaliga lösningar. En odefinierad möbel medför potential: du skapar den. Tillfället definierar möbelns funktion; funktionen skapar  dess varande.   

Vad det är är vad det kan vara!

 

Transobject
 What is it?

A chair turns into a ladder, an empty tin can into a pen holder. We shift and change the functions of objects beyond their original purpose. We unintentionally create new functions according to our needs. Why not emphasize this way of acting, use it to provoke and transform possibilities and to challenge classical definitions about meaning and use?

Excitement in designing is less about the construction of a unique solution than the creation of multiple opportunities. Unlabeled furniture provides possibilities; you create them. The moment defines the function of the furniture; the function defines its being.

What it is, is what it can be!

 

Judith Alich
judithalich [at] gmx.de
0760 38 02 10

 

 

judith_alich_foto_judith_alich_p.jpg Ladda ner