Hanna Andersson

Studenter

Hanna Andersson

Design avancerad nivå / Design MA level

Berättelser från insidan

Landstinget i Värmland bygger ett nytt operationshus som planeras stå färdigt år 2016. I det samordnade arbetslaget ingår landstingschefer, projektingenjörer, teknikförvaltare m.fl. Det talas om patientperspektivet, men ingenstans finns patienterna representerade. I mitt examensprojekt ville jag undersöka patientupplevelsen och hur det känns att befinna sig inför en operation. Studierna genomfördes på Centralsjukhuset i Karlstad och genom metoder som kontextuella intervjuer och cultural probes fick patienter och personal berätta om sina upplevelser. I form av en bok vill jag synliggöra deras berättelser och förhoppningsvis uppmärksamma nya synvinklar.

 

Stories from Within

The county council of Värmland is building a new surgical hospital, which is planned to be completed in 2016. County council directors, construction engineers, technical administrators and others are a part of the planning team. There is much discussion regarding the patient’s point of view, but no patients are involved in the planning. In my final project I wanted to examine what it is like to be a patient who is waiting for surgery. My research was undertaken at the Karlstad Central Hospital where I utilized methods such as contextual interviews and cultural probes to get personnel and patients to share their experiences. In the form of a book, I want to bring to attention their stories and present new aspects of the patient’s point of view.

email: 99hanna [at] gmail.com
mob: 0760 552668

hanna_andersson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
hannaandersson_foto_hannaandersson_p.jpg Ladda ner