Eszter Imre

Studenter

Eszter Imre

Design avancerad nivå / Design MA level

Rekontextualisering av keramik som ett designelement

Jag arbetar i gränslandet mellan konst, konsthantverk och design för att skapa keramikobjekt som utmanar både materialet och mig själv. Jag utforskar min passion för keramik utifrån ett designperspektiv och undersöker hur mitt expertisområde kan bidra till designdisciplinen. Därför är mitt projekt ett experiment och en personlig undersökning av möjligheter till att återupptäcka keramik för användande i vardagsdesign och rumsliga situationer.

I denna studie söker jag det glömda, förvånande samt det ej erfarna och visar upp förunderliga scenarios för att uppmuntra till interaktion genom responsiva keramiska artefakter som bär inom sig potentialen till att växa till rumsfunktionella objekt.

 

Recontextualizing Ceramics as a Design Element


I work in the borderland between arts, crafts and design and create ceramic objects with the aim of pushing the limits of both materials and of myself. I explore my passion for ceramics from the perspective of design and investigate how my field of expertise can contribute to the design discipline. My project is an experiment and a personal investigation about possibilities to rediscover ceramics for the use of everyday design and spatial situations.
In this study I seek the forgotten, the surprising and the not yet experienced and show curious scenarios to engage interaction through responsive ceramic artifacts that carry the potential to grow into spatial functional objects.
         

Eszter Imre
eszti [at] imreszti.com
www.imreszti.com

eszter_imre_foto_ru_eklove_p.jpg (Ladda ner
eszterimre_fotoeszterimre_p.jpgLadda ner