Elin Karlsson

Studenter

Elin Karlsson

Design avancerad nivå / Design MA level

The longest distance between two points

Jag började med att undersöka rörelsen. Min egen rörelse, andras och den som
omger oss. Den tog mig med, engagerade och förvirrade. Jag besökte andra
platser, testade, gjorde fel och gjorde om.
Jag har hittat inspiration i de långsamma och hastiga förändringarna som omger
oss. Också kroppens rörelse i dansen, koreografin, och hur jag kan hitta ett sätt
att översätta improviserade rörelser i mitt sätt att göra mönster.
Projektet började i rörelsen och fortsatte med mina egna improvisationer och
har landat i en kollektion med tre mönster.

 

The Longest Distance between two Points

I started with examining movement. My own motion, that of others, and of
everything around us. It swept me up, absorbing and bewildering me. I visited
other places, tried things out, made mistakes, tried again.
I have found inspiration in the slow and fast changes surrounding us as well
as in the movement of the body when dancing, the choreography, and how I can find
a way to translate improvised movement into the way I make patterns.
The project began with movement and continued with my own improvisations,
resulting in a collection of three patterns.


Elin Karlsson
elin [at] elinkarlsson.se
www.elinkarlsson.se
0703 03 23 93

elin_karlsson_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
elinkarlsson_foto_elinkarlsson_p.jpg Ladda ner