Desiree Nyberg

Studenter

Desiree Nyberg

Design avancerad nivå / Design MA level

Baserat på verkliga händelser ur livets stora skådespel.

Sociala utmaningar kommer att bli designrelaterade problem i framtiden. Antagandet bygger på hur jag ser oss designer som åskådare till samhället. Vi observerar användandet av vardagliga tjänster och vi ser beteenden spelas upp runt omkring oss.
 
Frågan jag ställde mig var om det är möjligt att med hjälp av estetiska metoder förbättra etiken mellan dem som går emot den sociala konventionen för att betala för en tjänst och de som har till uppgift att kontrollera att du har betalat? Är det också möjligt att förändra etiken mellan dem genom att sätta ord på deras erfarenheter och visa på olika åtgärder baserade på deras reaktioner?

Tack till Improverket, Västtrafik, Securitas, planka.nu med flera.

 

Based upon Real Events from the Great Spectacle of Life  

The future role for the designer is to tackle social challenges. This assumption is built upon my view of designers as spectators in society. We observe the use of our everyday services and the behavioral around it.

Is it possible to change the relation between those who refrain from the social convention of paying for a service and those whose job it is to control that you have paid, by using aesthetics methods? Can this be done by putting words on their experience and showing different actions based on their reactions?

My thanks to Improverket, Västtrafik, Securitas and planka.nu.

Desireé Nyberg
desireenyberg [at] hotmail.com
0737-608367

desiree_nyberg_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
desiree_nyberg_p.jpgLadda ner