Radost Kerefeyna

Studenter

Radost Kerefeyna

Child Culture Design MA level

Get Out

Internet, datorer och TV-spel har gjort att barn idag verkar ha större anledning att stanna inomhus är att gå ut. När man pratar om huruvida dagens livsstil resulterar i att fler är distanserade från naturen på bekostnad av vårt välbefinnande, är det främst barn som man oroar sig för. Men hur tillgänglig är naturen för barn och vilka möjligheter har de att interagera med den? Kan vi genom småskalig, platsspecifik design göra upplevelsen av naturen mer lättillgänglig?

Med fokus på barn i städer och kvartersnatur har jag skapat en verktygslåda som barn kan använda inte bara för att bygga med och gestalta sina egna idéer, utan som även hjälper dem att få kontakt med naturen.

Stenar blir figurer, löv blir båtar och pinnar blir kojor...

 

Get Out

With the internet, computers and video games, children today seem to have more reasons to stay indoors than to go outside. When it comes to the question if the contemporary way of living results in more people becoming disconnected from the outdoors and the natural world at the expense of our well-being, the big concern is children. But what kind of opportunities to access and interact with nature are children given today? Can we, through small scale and site-specific design, make the natural experience more accessible to them?

Focusing on urban children and neighborhood nature, I have created a set of tools that kids not only can build with and use to give shape to their own ideas, but which will also help them connect with nature.

Stones become creatures, leaves become boats, and sticks become huts…

 

Radost Kerefeyna
radost.kerefeyna [at] gmail.com
+35 9 886 89 45 48

radost_kerefeyna_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
radostkerefeyna_foto_radostkerefeyna_p.jpg Ladda ner