Marta Woszczyna

Studenter

Marta Woszczyna

Child Culture Design MA level

Ut och in

Idén till mitt projekt kom från reflektionen att design ofta styrs av konsumerism. Inspirerad av ett tidigare projekt, där jag arbetade med underprivilegerade barn i Indien, ville jag arbeta med något som styrdes av sociala behov. Jag bestämde mig för att arbeta med nyligen anlända flyktingbarn för att underlätta för dem att komma tillrätta i ett nytt land. Jag var intresserad av hur design kan bidra till socialt och pedagogiskt arbete och samarbetade med vuxna som arbetar med barn för att ge dem nya verktyg som innebär lekfull interaktion. Resultatet är en kollektion med objekt för i olika åldrar. Objekten introducerar Sverige, hjälper barnen att lära känna sina omgivningar och underlättar för dem i en ny och obekant situation.

Inside-Out
The idea for my project came from the reflection that design is too often driven by consumerism. Inspired by a previous project, where I worked with unprivileged children in India, I wanted to do something steered by social needs. I decided to work with newly arrived refugee children and how to improve the experience of settling into a new country. I was interested in how design can aid social work and pedagogy and cooperated with adults working with children to give them new work tools that involve playful interactions. The result is a collection of objects for children of different ages. The objects introduce Sweden, help to get to know new surroundings and ease the new and unfamiliar situations.

Martaa Woszczyna
martaa.wo [at] gmail.com
0703 69 16 39
www.behance.net/martawo

marta_woszczyna_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
martawoszczyna_foto_martawoszczyna_p.jpgLadda ner