Helen Phan

Studenter

Helen Phan

Child Culture Design MA level

Lilla Slottet

Ett bibliotek för barn mellan 0-8 år.

Det var en gång en plats som hette Lilla Slottet, en hemlig värld full av berättelser, magi och fantasi. Där kan du hitta många platser att utforska och erövra. Och om du har tur kanske du träffar på någon av Lilla Slottets invånare...

Lilla Slottet är ett samarbete med Malmö Stadsbibliotek, där jag tillsammans med min studiekamrat Erika Lindmark har arbetat med att ta fram ett ett koncept för den rumsliga utformningen av bibliotekets nya barnavdelning. En stor del av projektet har ägnats åt att arbeta tillsammans med två barngrupper för att kunna skapa ett bibliotek de önskar. Individuellt har jag arbetat med zonerna för de äldre barnen, Skugglandet, Ingenmansland och Skymningslandet.

 

Lilla Slottet
A library for children aged 0–8 years.

Once upon a time there was Lilla Slottet (the little Castle), a hidden, secret world of stories, magic and imagination. There you can find many places to explore and conquer. And if you are lucky, you might meet the residents of Lilla Slottet…

Lilla Slottet is a project collaborated with Malmö Public Library, where I, together with my fellow student Erika Lindmark, have been working with creating a spatial design concept for the future children’s library. The major part of the work has been in working with two groups of children in order to create a library according to their wishes. On my own I’ve worked with the zones for older children, Skugglandet (Land of Shadows), Ingenmansland (No-Man's-Land) and Skymningslandet (Land of Dusk).

 

Hélen Phan
Helen_phan89 [at] hotmail.com
0739 03 46 66
www.instagram.com/helenapahn

helen_phan_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
helenphan_foto_helenphan_p.jpg Ladda ner