Erika Lindmark

Studenter

Erika Lindmark

Child Culture Design MA level

Lilla Slottet

– ett bibliotek för barn mellan 0–8 år

Lilla Slottet är en värld full av berättelser, fantasi och magi. Innanför Lilla Slottets port finns många platser att utforska och erövra. Har man tur stöter man kanske också på någon av figurerna som huserar i världen.
Projekt Lilla Slottet är ett samarbete med Malmö Stadsbibliotek, där jag tillsammans med min studiekamrat Hélen Phan har arbetat med ett koncept för den rumsliga utformningen av bibliotekets barnavdelning. En stor del av projektet har ägnats åt att arbeta tillsammans med barn från målgruppen för att få deras syn på hur den nya barnavdelningen bör vara. Individuellt har jag arbetat med två av Lilla Slottets delar: Bokskogen och Lilleputtland, landet för de allra yngsta.

 

Lilla Slottet
A library for children aged 0–8 years.

Lilla Slottet (the little castle) is a world filled with stories, imagination and magic. When you enter the gates of Lilla Slottet you’ll find lots of places to explore and conquer. If you're lucky you might also encounter some of the characters of Lilla Slottet.

Lilla Slottet is a collaborative project with Malmö Public Library where my fellow student Hélen Phan and I have worked with the spatial design for the new children’s library. A large part of the project has been dedicated to working with children from the target group to get their view on what the new children’s library should be like. Individually I've worked with two zones in Lilla Slottet: Bokskogen (the Beech Wood) and Lilleputtland (Lilliput), the land for the youngest children.

 

Erika Lindmark
erika.karin.lindmark [at] gmail.com
0706 39 64 35

 

 

erika_lindmark_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
erikalindmark_foto_helenphan_p.jpg Ladda ner