Sofie Helsing

Studenter

Sofie Helsing

Business & Design MA level

En stad av och med unga

Alla är kreativa och alla har rätt att uttrycka sin kreativitet genom att delta i utformningen av våra städer. Vad tycker barn om att var inblandade i stadsplanering, och var är viktiga värden för dem? Mitt projekt innehåller en fallstudie, workshopen Kolossen i Frihamnen, som är en del av Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Jag har undersökt hur workshopen kan användas som ett strategiskt verktyg och plattform för att ta vara på allmänhetens engagemang, kreativitet, välbefinnande och deltagande i designprocessen. Genom min fallstudie föreslår och utvecklar jag ett koncept för hur Göteborg & Co kan arbeta med deltagande design inriktad på barn inför evenemanget Volvo Ocean Race i juni 2015.

 

A City of the Young

Everyone is creative and everyone have the right to express their creativity through involvement and participation in urban development. What do children think about being involved in the design of urban development and what are important values for them? My project involves a case study, the workshop Kolossen i Frihamnen (the Colossus of Frihamnen), which is a part of the International Science Festival in Gothenburg. I’ve explored how the workshop can be a strategic tool and a platform for creating and taking advantage of public engagement, creativity, well-being and involvement in the design process. Through this case study I propose and develop an approach for how Gothenburg & Co can work with participatory design with children in the event Volvo Ocean Race in June 2015.

 

Sofie Helsing
sofie.helsing [at] gmail.com

sofie_helsing_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
sofiehelsing_foto_beatricetornros_p.jpgLadda ner