Sara Näslund

Studenter

Sara Näslund

Business & Design MA level

Past made present

Retro, vintage, revival. Äldre stilar och föremål återanvänds, blandas och förnyas, historier tolkas och skrivs om. I alla tider har man funnit inspiration i det förflutna, men nu uppmärksammas tradition och kulturarv allt mer som en viktig resurs för företag. Detta väcker både optimism och oro: Hur ser detta förhållande ut? Hur påverkas egentligen kulturarvet av kommersiellt bruk?

Jag har utforskat hur tre tapetproducenter förhåller sig till kulturarvet och hur de praktiskt använder sig av denna resurs i utvecklingen av nya tapeter. Genom intervjuer och studier av tapeterna i fråga, har jag kunnat urskilja ett antal tillämpningar av både kreativa och strategiska karaktärer.

 

Past Made Present

Retro, vintage, revival. Older styles and objects are reused, mixed and renewed, stories are interpreted and re-written. We have always been inspired by the past, but today tradition and cultural heritage are used by companies to add value. This is met with both enthusiasm and concern. What does this relation look like? How is cultural heritage affected by commercial use?

I’ve explored three different wallpaper producers’ attitude toward cultural heritage and how they use it in the development of new wallpapers. Through interviews and studying the wallpapers in question I’ve been able to distinguish some approaches of both creative and strategic carachter.

 

Sara Näslund
saranaslund [at] yahoo.com

sara_naslund_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
saranaslund_foto_saranaslund_p.jpg Ladda ner