Gabija Jankauskaité

Studenter

Gabija Jankauskaité

Business & Design MA level

Mot en framtida designpraktik

Utforskande av designerns representationstekniker.

HDKs Busines and Design-utbildning har breddat min förståelse för designfältet, hjälpt mig att utveckla nya förmågor och fått mig att uppmärksammat mitt ansvar som designer. När min sista termin närmade sig såg jag ett behov av att hitta sätt för att presentera mitt designarbete, idag och i framtiden. Denna insikt ledde till fyra månaders undersökande av designrepresentation. Jag tittade på det från olika synvinklar, i förhållande till den föränderliga kontexten av design och utforskade ett nytt koncept för portfoliopresentation.

 

Towards the future of design practice
Exploring the representation of designers.

The Business and Design program has broadened my understanding of the design field, helped me to develop new capabilities and made me aware of the responsibilities of the designer. As graduation was approaching I recognized the need for finding ways to present my design work today and in the future. This realization led to four months research of the various aspects of design representation. I looked at it from different points of view in the changing context of design and explored a new concept for portfolio presentation.

 

Gabija Jankauskait?
gabija.jankauskaite [at] gmail.com
http://cargocollective.com/bantik
http://bantikbantik.blogspot.com
+37062824532

gabija_jankauskaite_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
gabijajankauskaite_foto_migledumbliauskaite_p.jpg Ladda ner