Christina Vildinge

Studenter

Christina Vildinge

Business & Design MA level

Material, Möten & Mening

- Den estetiska upplevelsen av Nudie jeans
Varje dag, över hela världen bär en majoritet av jordens befolkning blå denim jeans – en universell uniform men också ett älskat plagg som registrerar och berättar om användarens livshistoria – som ett andra skinn.
Utforskandet av designs bidrag till meningsskapande undersöker användarens estetiska upplevelse av Nudie jeans design. I intervjuer med användare har John Deweys estetiska ideal, berikandet av medvetande, känslor och tankar i “An experience”, eftersökts och funnits.
Då estetiska kvaliteter i material och möten visar sig, breder en väv av relationer ut sig - en social samproduktion av mening mellan design och dess kreatörer.

 

Materials, Meetings & Meanings
The aesthetic experience of nudie jeans.

On any given day, the majority of people in the world wear blue denim jeans – a global uniform but also a loved piece of clothing logging and telling the story of the user’s life – like a second skin.

The exploration of design’s contribution to meaning examines the aesthetic experience of Nudie jeans design. In interviewing users, the presence of the aesthetic ideal of John Dewey, the enrichment of consciousness, emotions and thoughts in ‘An experience’ has been looked for and found.

A web of relationships unfolds as aesthetic matters of materiality and meetings emerge, in the social co-creation of meaning between design and its creators.

 

Christina Vildinge
0701 87 87 81
christina [at] vildinge.se

christinavildinge_foto_christinavildinge_p.jpg Ladda ner