Klara Espmark

Studenter

Klara Espmark

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level

BORTOM MINNENA

Var går gränsen mellan mina minnen och någon annans?

Jag har fotografier som visar händelser som jag inte har upplevt, minnen som tillhör någon annan. Jag transformerar dem med nål och tråd, genom mina händer. Jag knyter mina egna upplevelser till dem.

Är de mina minnen nu?

Eller är de dina?

Du kanske vet något om vad som händer utanför bilden, något som jag inte vet. Du kanske minns vem som bodde i huset eller vem som fick blomman i flickans hand. Du kanske vet varför han hade tagit på sig sina finaste kläder just den dagen. Du kanske minns om hon frös i sin nya kappa, och om hon skrattade.


BEYOND THE MEMORIES

Where is the line between my memories and someone else’s?

I have photographs showing events that I have not experienced, memories that belong to someone else. I transform them with needle and thread, through my hands. I tie my own experiences to them.

Are they my memories now?

Or are they yours?

You might know something about what is happening outside the picture, something I do not know. You might remember who lived in the house or who got the flower the girl is holding. You might know why he put on his finest clothes that day. You might remember if she was cold in her new coat, and if she laughed.


KLARA ESPMARK
hej [at] klaraespmark.se
www.klaraespmark.se
0046(0)736647399

 

klaraespmarkkkt_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
klaraespmarkkkt_photo_klaraespmark_p.jpg Ladda ner