Joel Stuart-Beck

Studenter

Joel Stuart-Beck

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

2009

Det var mörkt och kallt ute, kanske i januari eller februari när min far sa:
– Du ska lära dig att dreja.

Till en början la jag ingen större tanke i detta. En teknisk utmaning, en metod att göra saker och ett sätt att visa mig duktig. Jag kunde inte ana vilken ansträngning i tid och kraft detta skulle kräva av mig. Inte heller kunde jag ana hur djupt det skulle komma att förändra mitt sätt att se på saker och ting.

Nu, fyra år senare, fortfarande med en känsla av att lära mig, är drivkraften främst den vikt och mening jag funnit i det handgjorda kärlet.


2009

It was dark and cold outside, maybe in January or February when my father said?;
– You should learn to throw.

At first I put little thought into this. It was a technical challenge, a method of doing things and a way to prove myself. I could not have imagined the effort and work this would require. Nor could I have imagined how profoundly it would change my way of looking at things.

Now, four years later, still with a sense of learning, the driving force is the depth and meaning I have found in the handmade pot.

joelstuartbeckkkk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner