Felix Wink

Studenter

Felix Wink

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

SLIT & ÄLSKA

 

Naturen har alltid generöst delat med sig av all sin rikedom och vi har länge tacksamt
lånat vad vi behöver. Med tiden har vi dock med allt mindre respekt börjat roffa åt oss av
det vi vill ha. Konsumtionen har ökat och vi har fått det ekonomiskt och materiellt bättre,
men denna förbättring blir blott ett luftslott, då statistik visar att vi mår sämre och livskvalitén
sjunker.
Nu klarar naturen snart inte mer, försvagad och desperat visar hon oss att vi måste
ändra vårt förhållande till våra ”behov”.
Genom att lyfta betydelsen av lokala material och hantverk vill jag tillgodose våra behov
men på naturens villkor. Jag vill skapa objekt att slita och älska, som i förlängningen
förhoppningsvis bidrar till ökad livskvalité och en starkare relation till våra objekt.
 
WEAR & LOVE
Nature has always, very generously, shared all of her wealth and we have long gratefully
borrowed what we needed. With time, however, we have started to grab what we want
with less respect. Consumption has increased, we are financially and materially better
off, but this improvement is unfortunately just a delusion, when statistics show that we
are feeling poorer and our quality of life is decreasing.
Soon, nature can’t cope with us. Weakened and desperate she shows us that we need
to change our approach towards our ”needs”.
I want to highlight the importance of local materials and craftsmanship and meet our
needs on the terms of nature. I want to create an object to wear and love, which hopefully
helps us improve our quality of life and increase the relationship to our objects.
 
CONTACT:
winkfelix [at] gmail.com
+46(0)738 330 564

 

felix_wink_theo_rosengren_p.jpgLadda ner