Anna Månqvist

Studenter

Anna Månqvist

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

SOFTA I SOFTA

 

Mitt arbete har handlat om att ta fram en ny plats i staden, då jag vill skapa en plats som
ger lugn och ro i den stressade vardagen. Jag har arbetat med att ta bort bullret med
den höga träflisbetäckta ryggen, som ska dämpa ljud som kommer bakifrån. Möbeln är
byggd för det offentliga rummet.
Jag har valt att använda mig av en sittbredd på en meter, där användaren får en stund
för sig själv. Ett par kan få en trevlig närkontakt.
 
My work has been about bringing forth space in the city as I want to build a space
that creates peace and quiet in the stressful environment of our every day. I have been
working with taking away the noise. The wood chip covered back piece is there to
dampen sound from behind. The piece of furniture is built for public space.
I have chosen a length of a meter to give the user a moment in peace. Or a couple, that
through usage gets closeness.
 
CONTACT:
annamanqvist [at] hotmail.com
+46(0)704 645 169
anna_manqvist_theo_rosengren_p.jpgLadda ner