Su Jy Lee Siemaszko

Studenter

Su Jy Lee Siemaszko

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

MARU

 

Projektet är ett sökande efter hem och ett försök att besvärja mina känslor av hemlöshet.
”Hem” kan vara konkret som ett hus eller abstrakt som ett själstillstånd. Det kan också
vara privat som ett barndoms hem eller offentligt som en stad. Trots den allmänna
förståelsen av att hem associeras med värden som bekvämlighet, tillflyktsort och trygghet,
har det inte alltid varit en positiv upplevelse för mig: separation, ständiga gräl och
konstant skiftande omständigheter.
Ett sätt att hitta ett hem är att acceptera den smärtsamma historian, gå vidare och vara
närvarande där vi är nu.
Genom att konstruera en veranda som en rekonstruktion av ”maru” - den koreanska
verandan hos min farmor, försöker jag manifestera minnen, rummet och ritualen för mitt
personliga hem, som jag vill dela med andra i det offentliga rummet.
 
 
This project is a search for home and an attempt to exorcise my feeling of homelessness.
”Home” may be as concrete as a living space or as abstract as a mental state. It may
also be as private as a childhood home or as public as a city. Despite the general conception
that home is associated with values such as comfort, refuge and sense of security,
it hasn’t always been a positive experience for me: Separation, frequent argument
and constantly changing circumstances.
A way to locate a home is to accept the painful past, move on and be present where we
are now.
Through constructing a porch as a reconstruction of “maru”- the porch at my
grandmother’s house, I sought to manifest the memory, the room and the ritual for my
personal home, that I would like to share in public space.
 
CONTACT
sujy.lee [at] gmail.com
+46(0)700 312 902

 

sujy_lee_theo_rosengren_p.jpg Ladda ner