Janne Peltokangas

Studenter

Janne Peltokangas

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

TAPPA KONTROLL

 

Smidesteknik är ett sätt att frambringa det gömda inuti en kall bit järn. Skulpturerna bär
spår av disciplinerat hantverk, där respekten och kärleken till materialet kommer först.
Det obehagliga under ytan? Om du skulle ta en titt under fasaderna vi skapar för att
känna oss trygga och i kontroll, vad skulle du se? Är det möjligt att visa en glimt av den
där hemliga och ofta mörka värld, som lurar i skuggorna av vår existens?
 
 
 
Blacksmithing techniques are a way to bring forth what is hidden within a cold piece of
iron. The sculptures carry the traces of disciplined handcraft, where the respect and love
for the material is first and last.
What is brooding beneath the surface? If you were to look under the facades we create
to make us feel safe and in control, what would you see? Is it possible to show a
glimpse of that secret and often dark world, that lurks in the shadows of our existence?
 
CONTACT:
janne.peltokangas [at] gmail.com
janne_peltokangas_theo_rosengren_p.jpgLadda ner