Fredrik Larsen

Studenter

Fredrik Larsen

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

LÅGUPPLÖST ORNAMENT

 

Kan vi betrakta tekniken vi redan har för att förundras av framtiden? Datorer genererar
ett bildlandskap, som vi inte haft innan, med hjälp av GPS-spårning, 3D-skrivare och
digital bildkomprimering. Gränsen mellan vad som är verklighet eller inte suddas ut och
betraktas inte längre med egna ögon, utan genom en bildskärm.
Jag har inspirerats av denna utveckling och har med helt analoga metoder och traditionellt
metallhantverk applicerat digital estetik i den fysiska världen.
 
 
Can we view the technology we already have to be marveled of the future? Computers
generate an image landscape we haven’t seen before using GPS tracking, 3D printers
and digital image compression. The boundary between what´s real or not gets blurred
and is no longer conceived with our own eyes, but through a monitor.
I am inspired by this development and have, trough completely analog methods and
traditional metal crafts, applied digital aesthetics in the physical realm.
 
CONTACT
larsen_fredrik [at] hotmail.com
+46(0)703 361 436