Maria Ingvarsdotter

Studenter

Maria Ingvarsdotter

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

PLAYFUL STORAGE

How and where are toys stored in home environments? Are toys available for children in a way that is beneficial for the game? How can I inspire children and adults to play together more often? I want to encourage playfulness through the design of storage. At the same time I want to encourage extended and more central storage of toys in home environments, for inspiration to more playful moments together.

It is of great importance in my work Playful Storage to make it clear that play is something fragile that requires respect and space. A game may last and evolve over several days and should not be interrupted more than necessary. Let childhood remain infinite!


LEKFULL FÖRVARING

Hur förvaras det som barn leker med i hemmet? Var förvaras det som barn leker med i hemmet? Är leksaker tillgängliga för barn på ett sätt som är fördelaktigt för leken? Hur kan jag få barn och vuxna att mötas i leken genom en artefakt? Jag vill uppmuntra till lek genom utformning av förvaring. Samtidigt vill jag uppmuntra till utökad och mer central förvaring av leksaker i hemmet, för att inspirera till fler lekfulla stunder tillsammans.

Det är av stor vikt i arbetet Lekfull Förvaring att tydliggöra leken som skör och visa på att den kräver respekt och utrymme. En påbörjad lek kan pågå och utvecklas under flera dagar och bör inte avbrytas mer än nödvändigt. Låt barndomen få vara oändlig!


MARIA INGVARSDOTTER
mail [at] mariaingvarsdotter.se    
0046(0)736946975

mariaingvarsdotterdm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
mariaingvarsdotterdm_photo_mariaingvarsdotter_p.jpg Ladda ner
mariaingvarsdotterdm_photo_mariaingvarsdotter_1_p.jpg Ladda ner