Louisa Johansson Szücs

Studenter

Louisa Johansson Szücs

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

TO STRENGTHEN THE INNOVATION CAPACITY IN PUBLIC ORGANIZATIONS

Elderly care in Sweden is facing major challenges with an increasing amount of elderly in the population. The traditional way of delivering care services will not be able to meet the growing need for support. There is therefore a need to find new and innovative solutions.

People employed in the care of the elderly have numerous ideas about how the services can be improved, in spite of this they are seldom seen as a resource for innovation.  I have examined how the City of Malmö can increase the innovation capacity in home help services by making it easier for employees to be innovative. The result is a handbook with proposals enabling the creation of ideas, knowledge sharing and innovation in the organization.


ATT STÄRKA INNOVATIONSFÖRMÅGAN I OFFENTLIG VERKSAMHET

Äldrevården i Sverige står inför stora utmaningar med en ökande andel äldre. Den traditionella äldrevården kommer inte mäkta med när allt fler behöver stöd. Det finns därför ett behov av att hitta innovativa lösningar som möter de äldres behov och möjliggör ett tryggt åldrande.

Medarbetare inom äldrevården har mängder med idéer på hur verksamheterna kan förbättras, trots detta ses de sällan som en resurs för innovation. Det finns alltså massvis med potential och lösningar att hämta om det bara skapas utrymme för det. Jag har undersökt hur Malmö Stad kan öka innovationsförmågan i hemtjänsten genom att underlätta för medarbetarna att vara innovativa. Resultatet är en handbok med förslag som främjar idéskapande, kunskapsspridning och innovation i organisationen.


LOUISA SZÜCS JOHANSSON
info [at] louisajohansson.se
louisajohansson.se

louisa_johanssonszucsdm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner