I-Han Chen

Studenter

I-Han Chen

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

OCD

As I see it, through using objects on a daily basis, the function and emotion of the objects can evolve from their original shape, feature, usage and interface. The designer’s role in the future will deal more with tracing the way in which objects have evolved and optimizing the objects in order to let people express themselves through these mediums.

The design concept of this desk is based on a psychological disorder called OCD (obsessive-compulsive disorder). I believe this kind of extreme personality can act as a stimulus for increasing the pace of evolution. Eventually, this evolution will cause a kind of mass expression of self-characteristic from the user and will become a statement of individuality for the user as well.


OCD

Som jag ser det, genom att använda föremål dagligen, kan deras funktion och känslor utvecklas från en ursprunglig form, funktion, användning och gränssnitt. Designerns roll i framtiden kommer att handla mer om att ta reda på de evolutionära spåren i objekten och optimera dessa för att låta folk uttrycka sig genom dessa medier.

Designkonceptet kring detta skrivbord är baserat på ett psykologiskt beteende som kallas tvångssyndrom. Jag tror att den här typen av extrem personlighet kan stimulera utvecklingens takt. Så småningom kommer denna evolution att orsaka ett slags massuttryck av karaktäristisk personlighet hos användaren. Det kommer att bli ett uttalande av individualitet.


I-HAN CHEN
chenihan.info [at] gmail.com
chenihan.com
0046(0)722621706

i-hanchendm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
i-hanchendm_photo_i-hanchen_p.jpg Ladda ner