Viktoria Jakobson

Studenter

Viktoria Jakobson

Design grundnivå / Design BA level

HELYLLE MED EDGE

Identitet – den relation som karakteriseras av att den alltid råder mellan och endast mellan, ett objekt och objektet självt.

Mocklis är ett varumärke som gör mockasiner, stickade strumpor, mössor och halsdukar till barn och vuxna i en folkloristisk anda. Identitetens mål är att andas genuinitet, proveniens och hantverk. Syftet är att tydligare profilera sig på marknaden.

Mocklis är helylle med edge.


OLD FAITHFUL WITH AN EDGE

Identity is the relation each thing bears to itself and only to itself.

Mocklis is a brand that makes folkloristic moccasins, knitted socks, hats and scarves for both children and adults. The aim of its identity is to communicate genuineness, provenance and craftsmanship. The purpose is to make a clearer statement on the market.

Mocklis is old faithful with an edge.


VIKTORIA JAKOBSON
viktoriajakobson [at] gmail.com
viktoriajakobson.se
0046(0)736963275

viktoriajacobssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
viktoriajakobsondk_photo_viktoriajakobson_p.jpg Ladda ner
viktoriajakobsondk_photo_viktoriajakobson2_p.jpgLadda ner