Sophie Älfvåg

Studenter

Sophie Älfvåg

Design grundnivå / Design BA level

SOPPISHAND

Jag tycker om att skapa tecken. Det finns en massa tecken i världen. Runskrift består av tecken och typsnitt består av tecken. Bokstäver är tecken som kan bilda berättelser. I det här fallet ville jag skapa bokstäver som var baserade på min handstil. Personliga tecken som fått sin form på grund av hur just jag rör min hand och penna mot pappret. De ska tala samma språk som mina bilder. Jag har skapat ett typsnitt utifrån min handstil, som ett verktyg att berätta mina berättelser med.


SOPPISHAND

I like to create characters. There are a lot of characters in the world. Runic characters and the characters of fonts. Letters are characters that can form stories. I wanted to create letters that were based on my handwriting. Personal characters that are created according to how I move my hand and pen on the paper. They will speak the same language as my pictures do. I have created a font out of my handwriting, as a tool to tell my stories.


SOPHIE ÄLFVÅG
sophie.alfvag [at] gmail.com
0046(0)736147336

sophiealfvagdk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
sophiealfvagdk_photo_sophiealfvag_p.jpgLadda ner