Sergej Reve

Studenter

Sergej Reve

Design grundnivå / Design BA level

REFLECTIONS

Reflections är en ljusskulptur som med hjälp av invävd fiberoptik lockar fram nya visuella och taktila uttrycksvärden i en textil. Under arbetets gång har jag utforskat mängden ljus som fiberoptisk textil sprider längs med fiberlängden samt undersökt naturfiberns egenskaper när den vävs samman med fiberoptik.

En stor utmaning var att hitta balans mellan tekniska begränsningar och det uttryck jag sökte. Skulpturen är min reflektion över dagens stadslandskap där arkitekturens geometriska former möter fordons strömlinjeform. Med ljusskulpturen hoppas jag inspirera till nya användningsområden för fiberoptisk textil.


REFLECTIONS

Reflections is a light sculpture using interwoven fiber optics which bring out new visual and tactile expression values in a textile. Whilst working with this, I have explored the amount of light which fibre optic textile spreads along the length of the fibre and examined the properties of the nature of the fibre when it is interwoven with fibre optics.

A major challenge was in finding a balance between technical constraints and the expression I was looking for. The sculpture is my reflection of today’s urban landscape where architectural geometric forms meet the streamlined shapes of vehicles. I hope that the light sculpture will inspire a new field of applications where fibre optic textiles.


SERGEJ REVE
teknetinium [at] hotmail.com
0046(0)708796623

sergejrevedk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
sergejrevedk_photo_sergejreve1_p.jpg Ladda ner
sergejrevedk_photo_sergejreve2_p.jpg Ladda ner