Noomi Spange

Studenter

Noomi Spange

Design grundnivå / Design BA level

DET HANDLAR OM TRÄD

– ETT UTFORSKANDE MÖNSTERPROJEKT FÖR TEXTIL

Med utgångspunkt i naturens abstrakta ytor har jag sökt ett nytt estetiskt uttryck. Jag har letat, utmanat och experimenterat för att lyfta fram de små men komplexa mönsterbilderna som täcker ytorna i vår natur.

Mitt experimenterande resulterade i tre textila individer: Lavbädd, Björkalm och Lindstam. Textilierna är tryckta på habotaisilk och sidensammet med en blandning av digitaltryck, screentryck och handmålning.

Mitt projekt handlar om känslan av kraft som strömmar igenom dig när du andas in skogens alla dofter. Känslan av närhet när du vilar din kind mot en solvarm trädstam. Det handlar om lyckan som fyller luften när skogens alla individer brister ut i blom. Det handlar om träd…


IT’S ALL ABOUT TREES
– AN EXPLORATORY PATTERN PROJECT FOR TEXTILE

Based on nature’s abstract surfaces, I have sought a new aesthetic expression. I have been looking, challenging and experimenting in order to find and highlight the small but complex patterns which cover the surfaces of our nature.

My experiment resulted in three textile individuals: Lavbädd, Björkalm and Lindstam. The textiles are printed on habotai silk and silk velvet with a mixture of digital printing, screen printing and hand painting.

My project is all about the feeling of strength that flows through you when you breathe in the scents of the forest. The feeling of closeness when you rest your cheek against a sunny tree. It is all about the happiness that fills the air when all individuals of the forest bursts into bloom. It is all about trees…


NOOMI SPANGE
noomi.spange [at] gmail.com
0046(0)707280663

noomispangedk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
noomispangedk_photo_noomispange_p.jpg Ladda ner
noomispangedk_photo_noomispange2_p.jpgLadda ner