Mikael Österberg

Studenter

Mikael Österberg

Design grundnivå / Design BA level

EN SMARTPHONE, LÄTT ATT PERSONIFIERA

Vi bär med oss våra telefoner i stort sett all vår vakna tid, och varför skulle vi inte göra det? Telefonen är en integrerad del i vårt sociala och professionella liv. Vi som människor tenderar att vilja personifiera objekt vi behåller en längre tid och telefoner är inget undantag. Det skyddande skal du väljer för att skydda din telefon kan mycket väl ha ditt favoritbands logotyp eller något liknande som relaterar till dig som individ. Det är heller inget sammanträffande att du väljer den bakgrundsbild du väljer.

Jag har gjort en telefon som bejakar vår önskan att skydda och personifiera våra telefoner, samtidigt som den har ett eget formspråk.


A SMARTPHONE, EASY TO PERSONALIZE

We carry our phones around during most of our waking hours, and why should we not? Phones are an integral part in our social and professional lives. We as humans tend to personalize items we keep for extended periods of time, phones being no exception. The protective shell you picked for your phone may well have your favourite band’s logotype on it, or something similar that relates to you as an individual in some way. Neither is your background image picked by accident.

I have made a phone that affirms to our desire to protect and personalize our phones, while it also has a defining design idiom of its own.


MIKAEL ÖSTERBERG
m.osterberg [at] gmail.com
gallery.mosterberg.se
0046(0)708676239

mikaelosterbergdk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
mikaelosterbergdk_photo_mikaelosterberg_p.jpg Ladda ner