Mikael Oskarsson

Studenter

Mikael Oskarsson

Design grundnivå / Design BA level

FÖR ÄNDRING

– EN UNDERSÖKNING AV TIDNINGEN I IPADFORMAT

Under mitt utbyte i New York läste jag bland annat tidningsdesign och introducerades för formatet iPad. Jag blev snabbt intresserad av att lära mig mer inom detta område. Vissa ser iPaden som ett hot mot tidningen, jag ser den som en möjlighet. Navigation har varit en stor del i mitt undersökande. Vilka vägar är möjliga i detta ickelinjära format? I navigationen uppstod problem som behövde lösas, samtidigt som det öppnade upp för nya uttryck. Istället för att skapa en sammanhållen produkt har jag låtit mitt arbete bli ett experimenterande och ett upptäckande. Det har samtidigt varit viktigt att arbeta med riktiga texter för att låta innehållet utmana och generera idéer.


FOR CHANGE
– AN EXPLORATION OF THE MAGAZINE IN IPAD FORMAT

During my exchange in New York, I took a course in magazine design where I was introduced to the iPad format. I quickly became interested in learning more about this type of design. Some see the iPad as a threat to paper magazines; I see it as an opportunity. Navigation has been a big part of my exploration; for example, discovering which ways are possible in this non-linear format. During the navigation process I was confronted with problems that needed to be resolved. At the same time, it opened up a new type of expression. Instead of creating a cohesive product I have let my work act as an experimentation and a discovery. It has also been important to work with real texts in order to let them challenge and generate ideas.


MIKAEL OSKARSSON
oskarsson.mikael [at] gmail.com
oskarssonmikael.com
0046(0)737691158

 

mikaeloskarssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
mikaeloskarssondk_photo_mikaeloskarsson_p.jpg Ladda ner