Matilda Emricson

Studenter

Matilda Emricson

KLÄTTERLADAN

– ETT RUM FÖR KLÄTTRARE

Projektet utgår från frågan: hur kan man fånga ett företags värderingar och filosofi i en rumsgestaltning?

Jag har gestaltat en interiör åt företaget Klättertorpet. Klättertorpet är ett litet företag utanför Lysekil som erbjuder klätterkurser och camping åt klättrare från hela Sverige. Byggnaden ska innehålla kök, klättergym, värdeskåp och plats att umgås.

Utmaningen blev att fånga passionen för klättring. Klippors karaktär har inspirerat till rytmer och riktningar i lokalen. Inbyggda fysiska utmaningar uppmuntrar till att undersöka rummet. Ekologi och ett hållbarhetsperspektiv har påverkat mina val av material och ytbehandling. I min process har jag arbetat med moodboards, skulpturer och teckning för att skapa ett uttryck. Resultatet är ett dynamiskt rum, med tankar bakom varje detalj. Ett rum som flörtar med klättrarnas klätterbehov.


KLÄTTERLADAN
– A PLACE FOR CLIMBERS

The project is based on the question: how can one capture a company’s values and philosophy in interior design?

I have designed an interior for the company Klättertorpet. Klättertorpet is a small company outside Lysekil offering courses and camping for climbers from all over Sweden. The building will contain a kitchen, a gym, safe lockers, and a place to socialize.

I tried to capture the passion for climbing. The rocks have inspired the rhythms and directions in the premises. Integrated physical challenges encourage examination of the room. Ecology and sustainability have affected my choice of materials and final effect. In my process I have worked with mood boards, sculpture and drawing to create an expression. The result is a dynamic room, with thought behind every detail. A room that flirts with the climber’s need to climb.


MATILDA EMRICSON
matilda.emricson [at] hotmail.com

matildaemricsondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
matildaemricsondk_photo_matildaemricson1_p.jpgLadda ner
matildaemricsondk_photo_matildaemricson2_p.jpgLadda ner