Marta Dell'anna

Studenter

Marta Dell'anna

Design grundnivå / Design BA level

OMSORG I RUMMET

Kan vi skapa rum som förbättrar den läkande processen för psykiskt sjuka?

Projektet är en fördjupning i hur den fysiska miljön inom psykiatrin kan påverka patienternas välbefinnande. Målet med studien var att sätta samman en manual som vårdinstutioner och arkitekter skulle kan ha nytta av då de skapar miljöer inom psykiatrin. Manualen består av olika kategorier som kan bidra till en säkrare, mer omsorgsfull och läkande plats. Med hjälp av manualen skapade jag sedan ett patientrum på en redan befintlig psykiatriavdelning i Malmö.

I projektet har jag tagit del av redan genomförda studier inom området. Jag har också besökt psykiatriska avdelningar och analyserat hur rummen där bidrar eller inte bidrar till den läkande processen. Även intervjuer med patienter, personal på avdelningarna, arkitekter och ljusdesigners har bidragit till resultatet av mitt arbete.


HEALING SPACE

Can we create an environment which improves the healing process for the mentally ill?

This project is an investigation into how the space in psychiatric care settings can promote and improve the patient’s well-being. The aim of this study was to create a manual which architects and care institutions can refer to. The manual consists of different aspects of how one can create a more secure, caring and healing space. With help of the manual, I created a room for patients in an already existing psychiatric unit in Malmö.

In the project I have referred to already completed studies in the field. I have also visited the psychiatric wards and analyzed how the rooms there contribute or do not contribute to the healing process. Interviews with patients, staff in the departments, architects and lighting designers have contributed to the results of my work.


MARTA DELL’ANNA
marta.87.dellanna [at] gmail.com
dellannadesign.blogspot.com
0046(0)739517012

martadellannadk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
martadellannadk_photo_martadellanna1_p.jpgLadda ner
martadellannadk_photo_martadellanna2_p.jpgLadda ner