Maria Lagneryd

Studenter

Maria Lagneryd

Design grundnivå / Design BA level

APRIL, MAY, JUNE

– EN MÖNSTERKOLLEKTION FÖR TEXTIL

Utifrån mitt intuitiva arbetssätt har jag skapat en färgrik kollektion med försommartema. Ranunkel, buskpion och ek är växterna som inspirerat och legat till grund för mina tre mönster. Tillsammans har de enskilda motiven skapat en helhet som samspråkar i motiv- och färgval. Mönstren har vuxit fram utifrån fotografier som tecknats av, samt genom glädjen jag upplever att olika färgkombinationer kan ge.

För att i ett längre perspektiv ha möjlighet att trycka kollektionen i större upplagor, var det för mig viktigt att ta hänsyn till textilindustrins trycktekniska aspekter när mönstren ritades. Kollektionen är tänkt att passa som hemtextil, och mönstren är här tryckta digitalt på polyestersammet.


APRIL, MAY, JUNE
– A PATTERN COLLECTION FOR TEXTILE

From my intuitive working method I have created a colourful collection in an early summer theme. Ranunculus, peony bushes and oak are plants that have inspired and been the basis for my three patterns. Together, the individual motives have created a collection that interacts in motif and colour selection. The patterns have emerged from sketchings of photographs and through the joy that I experience from different colour combinations.

To be able to print the collection in a larger edition, it was important for me to consider the technical aspects of the textile industry when the patterns were designed. The collection is intended to be used as home textiles, and the patterns are here printed digitally on polyester velvet.


MARIA LAGNERYD
mail [at] mariadesign.org
0046(0)732128854

marialagneryddk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
marialagneryddk_photo_marialagneryd1_p.jpg Ladda ner
marialagneryddk_photo_marialagneryd2_p.jpgLadda ner