Linus Lövbacka

Studenter

Linus Lövbacka

Design grundnivå / Design BA level

NORTHERN STORIES

Ett narrativt videoprojekt i samarbete med designbyrån Cooper&Gorfer med avsikt att skapa ett förslag på vinjett/moodfilm till NFB – Nordic Fashion Biennale. Detta examensarbete är en blandning av hur man arbetar med film och de involverade programmen. Det är också ett undersökande av hur samarbeten kan fungera och hur det kan utveckla min egen designprocess.


NORTHERN STORIES

A narrative video-project, in collaboration with the design duo Cooper&Gorfer, with the intention of creating an intro/a moodfilm for NFB – Nordic Fashion Biennale. The project is a mix between how to work with the movie format and the programs involved as well as an investigation into how it is to work in collaboration with a company and how it can help my own design process to evolve.


LINUS LÖVBACKA
linus [at] lovbacka.se
linuslovbacka.se
0046(0)703502068

linuslovbackadk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
linuslovbackadk_photo_linuslovbacka_p.jpgLadda ner