Lena Gollvik

Studenter

Lena Gollvik

Design grundnivå / Design BA level

PENNYGÅNGEN

– 12 FAMILJER 36 VÄNSKAPER

Pennygången är ett bostadsområde i Högsbohöjd i Göteborg. Stena Fastigheter som äger bostäderna vill genomföra en statushöjande renovering för att kunna ta ut en högre hyra och därmed öka sin vinst. Hyrorna kommer att höjas med upp emot 60%, vilket innebär att 8 av 10 av de som bor i området idag inte kommer att ha råd att bo kvar. Det sociala nätverk som har byggts upp i området kommer att splittras när människor tvingas flytta.

Jag har tagit familjeporträtt hemma hos 12 familjer som bor på Pennygången i dag. Dessa familjer känner varandra på 36 olika sätt. Genom att visa vilka familjer som känner varandra i form av bildpar, vill jag belysa en stark gemenskap som i och med renoveringen riskerar att gå förlorad.


PENNYGÅNGEN
– 12 FAMILIES 36 FRIENDSHIPS

Pennygången is a residential area in Högsbohöjd in Gothenburg. The apartments are planned to undergo a large refurbishment that will increase their status and enable the owner, Stena Fastigheter, to charge higher rent in order to increase the company yield. The increased rent will add an additional 60% to the current, which means that 8 out of 10 residents will no longer be able to afford to stay. The social relations that has been established in the area will be destroyed when the residents are forced to move away.

I have taken 12 family portraits of people that currently live in Pennygången. These families know each other in 36 different ways. By showing which families know each other through photo pairing I aim to envision the strong community that risks being annihilated because of the planned reconstruction.


LENA GOLLVIK
lena.gollvik [at] gmail.com

lenagollvik2dk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
lenagollvikdk_photo_lenagollvik1_p.jpgLadda ner
lenagollvikdk_photo_lenagollvik2_p.jpg Ladda ner