Josefin Rosenhed

Studenter

Josefin Rosenhed

Design grundnivå / Design BA level

FLYGFÄNAS SKOG

Flygfänas skog är ett projekt där illustration möter rumslighet. Arbetet har handlat om att skapa väggillustrationer till barn- och ungdomssjukhuset i Lund som är en del av Skånes universitetssjukhus.

Avdelningen för neurologi vill skapa en ny stämning som känns mindre steril och sjukhuslik i sina lokaler för patienter i åldrarna 0–18 år. Med inspiration från naturen och de små liven där har jag skapat ett koncept för hur avdelningen skulle kunna arbeta med illustration som ett komplement till entrén och dess rumslighet.


FLYGFÄNAS SKOG

Flygfänas skog (the forest of the winged insects) is a project where illustration meets spatiality. The work has involved creating wall illustrations for the Children’s Hospital in Lund, part of the Skåne University Hospital.

The department of neurology want to create a new atmosphere in their premisies that feelsless sterile and hospital-like for their patients aged 0–18 years. Drawing inspiration from nature and the smallest creatures that live there, I have created a concept for how the department could use illustration as a complement to the entrance and its spatiality.


JOSEFIN ROSENHED
josefin.r [at] telia.com

josefinerosenheddk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
josefinrosenheddk_photo_josefinrosenhed_p.jpgLadda ner