Jonas Magnusson

Studenter

Jonas Magnusson

Design grundnivå / Design BA level

SITTA FÖRVARA BELYSA

Hur förändras vår relation till en möbel av att vi själva monterar ihop den och påverkar dess yta? Måste industriell produktion och hantverk vara varandras motsatser? Det här är frågeställningar som har varit centrala i mitt projekt. Mitt mål är att monteringen blir en handling som skapar förståelse för och en relation till möblerna, dess material och form. Detta gör att varje möbel blir unik och formad av sin ägare, något jag tror kan leda till att möblerna får ett högre värde, ett längre liv och inspirerar till eget skapande.

De täckande och bärande elementen hos möblerna har varit tongivande i formgivningen. Materiella möten och sammansättningar har lyfts fram som vackra detaljer i stället för att döljas. Bygganvisningar finns med som en detalj på möblerna och ger dem liv redan som omonterade.


CHAIR CABINET LAMP

How is our relationship to furniture affected when we assemble it ourselves and help to affect its surface? Do industrial production and crafts have to be opposites? These have been central issues in my project. My goal is to see assembling an act that creates an understanding of and develops a relationship to the furniture, its material and its shape. This makes each piece of furniture unique, shaped by its owner. I think this could give the furniture a higher value, a longer life and the function of inspiring creativity. The wide and bearing elements of the furniture have determined much of its expression. Joints are highlighted details instead of being hidden. Building instructions are placed on the furniture as a detail, and give them life even when unassembled.


JONAS MAGNUSSON
jel.magnusson [at] gmail.com

jonasmagnussondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
jonasmagnussondk_photo_jonasmagnusson1_p.jpgLadda ner
jonasmagnussondk_photo_jonasmagnusson2_p.jpg Ladda ner