Clara Dackenberg

Studenter

Clara Dackenberg

Design grundnivå / Design BA level

PRESS/PLAY

Kyrkvägen Kassett drivs av tre musiker som en alternativ distributionskanal för deras musik. I mitt uppdrag att skapa Kyrkvägens visuella identitet och att formge deras första samlingskassett har fokus förflyttats från utseende till utförande. Valet av kassetten som musikmedium speglas i det grafiska materialet där jag har tagit mig an frågor om just format och produktion. Under arbetets gång har jag bekantat mig med ett antal mer eller mindre övergivna grafiska produktionsmetoder som alla på sitt sätt kommunicerar med kassettbandets egenskaper och uttryck. De formmässiga beslut som fattats inom ramarna för detta projekt bör betraktas som hänvisningar snarare än en fixerad visuell kostymering av bolaget. Mitt arbete är en hyllning till DIY-rörelser, småskaliga publicister och musikdistributörer vars arbete ofta präglas av lust i en sorts omsorgsfull respektlöshet.


PRESS / PLAY

The purpose in this project was to create a visual identity and to design a compilation cassette for the small music distributor Kyrkvägen Kassett. My way of approaching the task has been to draw parallells between the cassette as an obsolete music format and more or less abandoned or anachronistic formats, materials and printing methods in the area of graphics. The result is a visual identity that is built upon materials and methods of production rather than a specific style or definite visual elements. My work is to be seen as a tribute to the small non-profit producers of music and graphic design where joy characterizes work in a kind of elaborate disrespect.


CLARA DACKENBERG
cdackenberg [at] gmail.com
claradackenberg.tumblr.com

claradackenbergdk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
claradackenbergdk_photo_claradackenberg_p.jpgLadda ner