Cathrine Hagman

Studenter

Cathrine Hagman

Design grundnivå / Design BA level

LEVANDE MATERIAL

– EN UTFORSKANDE EXPOSÉ ÖVER VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL KROPPEN SOM ORGANISK MATERIA

I detta projekt har en egen upplevelse av kroppens organiska material och det oundkomliga förmultnandets process gestaltats. Syftet var att bryta ned ämnet och se kroppen för det fysiska material den består av och därigenom undersöka en mänsklig relation till det. Detta för att tolka och synliggöra länken mellan den egna kroppen och naturen i en större materiell kontext. Då en direkt observation av en död kropp visade sig omöjlig, på grund av restriktioner och sekretess, fick materialen studeras på avstånd genom granskande av filmade obduktioner och operationer. Som grund låg även bland annat läsning av dikter och texter om kroppslig förruttnelse. Musik: Albin Andersson.


LIVING MATTER
– AN EXPLORATORY EXPOSÉ OF OUR RELATIONSHIP TO THE ORGANIC MATERIALS OF THE BODY

This project aims to visualize an experience of the organic materials that our bodies consist of and what becomes of them when we die. The intention was to break this matter down to see it in a simpler form and to explore our relationship to it, being part of a constant exchange between organic materials and having so much power over the environment and other living animals. Due to the strong restrictions surrounding death, it proved impossible to observe the dead firsthand. So the research was conducted through films of autopsies and operations, as well as texts and poems on somatic death from several different time periods. Music: Albin Andersson.


CATHRINE HAGMAN
feni [at] live.se
 

cathrinehagmandk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
cathrinehagmandk_photo_cathrinehagman1_p.jpg Ladda ner
cathrinehagmandk_photo_cathrinehagman2_p.jpg Ladda ner