Caroline Asserlind

Studenter

Caroline Asserlind

Design grundnivå / Design BA level

MINA SAKER; MITT RUM

Att kunna påverka sin egen situation och göra ett personligt avtryck på sin närmiljö uppmuntrar till självständighet och tillfrisknande. Att kunna vistas i en så hemlik miljö som möjligt skapar en känsla av trygghet.

Ett inredningsförslag till patientrum för långtidssjuka barn och ungdomar med utgångspunkt i en onkologisk avdelning vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Fokus har lagts vid att skapa ett rum för infektionskänsliga patienter inom målgruppen 0–18 år och deras anhöriga. Resultatet av projektet är ett rum som kan förändras så att det passar för alla inom målgruppen och definieras av patientens egna personliga saker.


MY THINGS; MY ROOM

Being able to influence and make a personal imprint on the local environment encourages independence and recovery. Being able to stay in as home-like an environment as possible creates a sense of security.

An interior concept for patient rooms for children who have a long-term illness, with the starting point being an oncology department at Queen Silvias Children’s Hospital in Gothenburg. The focus was to create a room for patients within the target group 0–18 years who are vulnerable to infections, and for their families. The result of the project is a room that can be changed to suit anyone within the target group and which is defined by the patient’s own personal things.


CAROLINE ASSERLIND
caroline [at] asserlind.com
0046(0)706872348

carolineasserlinddk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
carolineasserlinddk_photo_carolineasserlind_p.jpg Ladda ner