Annie Hallén

Studenter

Annie Hallén

Design grundnivå / Design BA level

MED ANDRA BILDER INGA ORD

En bild skapar plats för tolkning och fantasi. Den pekar och vill bli läst, den vidgar tankar och den är helt och hållet din. Det finns inga fel, det finns inga rätt. Det finns bara erfarenheter och viljan att förstå och det är det som styr, sätter gränser och öppnar upp. Den lilla människans önskan om att passa in i ett större sammanhang, bli accepterad och lycklig bidrar med elände, humor och finess. Med enbart illustration visar min bok hur de små detaljerna kan skapa de stora känslorna.


PICTURE THAT

An image creates room for your own thoughts and imagination. It points and wants to be read. It opens up for thoughts and it is all yours. Nothing can be wrong and there are no right answers. Only experience and the desire to understand will lead you on, set limits and open up. The tiny human being’s desire to fit into a bigger context, to be accepted and to be happy gives rise to misery, humour and finesse. Using just illustrations, my book shows how the small details can create the big emotions.


ANNIE HALLÉN
hej [at] annieway.se
annieway.se
0046(0)763976090

 

anniehallendk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
anniehallendk_photo_anniehallen_p.jpg Ladda ner