Anna Bergquist

Studenter

Anna Bergquist

Design grundnivå / Design BA level

UTAN TITEL

Där den tvådimensionella bilden och det tredimensionella rummet möts. Där rummet blir till bild, och bilden blir en del av rummet. Där i gränslandet började mitt projekt. Ett undersökande av förhållandet och samspelet mellan det platta och det rumsliga. Ett undersökande av förhållandet och samspelet mellan dessa två världar, där rummet är platt och bilden är rumslig.


UNTITLED

Where the two-dimensional image and the three-dimensional space meet. Where space becomes an image and the image becomes a part of the space. That is where this project started. Exploring the relationship and interaction between these two worlds, where space is flat, and the picture is spatial.


ANNA BERGQUIST
annabergquist [at] hotmail.com
0046(0)761952088

 

annabergquistdk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
annabergquistdk_photo_annabergquist_p.jpgLadda ner