Albin Andersson

Studenter

Albin Andersson

Design grundnivå / Design BA level

EN KORT STUND AV STILLHET

Hur kan man skapa ett visuellt uttryck för musik? Kan musiken i sig förstärka helhetsuttrycket för att förmedla en känsla? Detta är frågor jag har jobbat runt. Resultatet är en audiovisuell tolkning av min musik, dess betydelse och den påverkan musiken har på min tillvaro. Formatet för detta är en kortare animerad film med inslag av två- och tredimensionell grafik, ljud och musik. Fokus under projektet har legat på att skapa den känsla jag ville förmedla, på utforskandet av den visuella tekniken och animeringen av filmens objekt.


A BRIEF MOMENT OF PEACE

How can you create a visual expression for music? Can the music itself amplify the overall expression in order to communicate a feeling? These are the questions I asked myself during this project which resulted in an audiovisual interpretation of my music, its importance and the influence it has on my everyday life. The result of my work is a short animation combining two- and three-dimensional graphics, sound and music. My main focus was on the feeling that I wanted to communicate, on the exploratory approach to creating the visuals and on the animation of the objects.


ALBIN ANDERSSON
to.albin [at] gmail.com


 

albinanderssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
albinanderssondk_photo_albinandersson1_p.jpg Ladda ner
albinanderssondk_photo_albinandersson2_p.jpg Ladda ner