Nianyi Peng

Studenter

Nianyi Peng

Child Culture Design MA level

THE HOUR OF OURS

”The Hour Of Ours” is a series of five play tunnels for children with visual impairment. Children from the ages of two to seven can share a tangible play experience along with their sighted peers, because both the exterior and interior of the tunnels are designed with plenty of visual and tactile elements. Each tunnel represents the distinct emotion of a mother-to-be, which is communicated through unique patterns, various tactile materials, sounds and lights. When children explore these “emotion stations”, they will find it  possible to connect them in any order they wish. With ”The Hour Of Ours”, both active play and imaginary play are triggered.


THE HOUR OF OURS

”The Hour Of Ours” är en serie om fem lektunnlar för barn med synnedsättning. Barn mellan två och sju års ålder kan dela en taktil lekerfarenhet tillsammans med sina normalseende lekkamrater, eftersom tunnlarna är designade med många taktila och visuella element både invändigt och utvändigt. Varje tunnel står för en specifik känsla hos blivande mödrar, vilken förmedlas genom unika mönster, olika taktila material samt ljud och ljus. När barnen utforskar dessa "känslostationer" kommer de att kunna förknippa dem i den ordning som de önskar. Med ”The Hour Of Ours” uppmuntras både aktiv lek och imaginär lek.


NIANYI PENG
nianyipeng [at] gmail.com
www.nianyipeng.com
0046(0)760687824

pengnianyiccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner