Griet Bouciqué

Studenter

Griet Bouciqué

Child Culture Design MA level

IKOOK

Food is part of our daily life and there are all kinds of reasons why people choose a certain food lifestyle and products. Yet, whilst taste is often one of the most important guiding factors, being informed about the food often does not play a decisive role. With this in mind and the fact that there is a need to eat with a more sustainable water footprint, the multi-leveled campaign ikook has been developed. ikook refers to Flanders and the name is a play on the Dutch for »me too« and »I am cooking«. The campaign aims to inform, motivate and inspire children and their families to (co-)create fresh tasty dinners with a more sustainable water footprint.


IKOOK

Mat är en del av vårt dagliga liv och det finns många skäl till att människor väljer en viss typ av matkultur och produkter. Smaken är en av de viktigaste faktorerna. Att ha kunskap om mat spelar ofta mindre roll. Kampanjen ikook utvecklades med detta i åtanke. Hänsyn togs till det faktum att det finns behov av att äta med större omsorg om jordens vattenresurser. ikook är avsedd för Flandern och namnet är en ordlek på nederländska med uttrycken »jag med« och »jag lagar mat«. ikook syftar till att motivera, inspirera och informera barn och deras familjer till att (sam-)skapa nya läckra måltider med större omsorg om jordens vattenresurser.


GRIET BOUCIQUÉ
griet.boucique [at] yahoo.com

grietbouciqueccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner