Bernhard Sandqvist

Studenter

Bernhard Sandqvist

Child Culture Design MA level

JONNA

Gender issues are something that is a constant issue in society and an area that should be improved. There are plenty of examples of gender-disaggregated areas and products. One in which this is particularly evident is in products aimed at children. If one examines the market for children’s bicycles it is clearly gender-disaggregated in products for boys and girls. This is something I have studied in my project where I have tried to create a product that will appeal to both sexes. A bicycle for kids, not a gender.


JONNA

Genusfrågor är ständigt aktuella i samhället och något som borde ägnas mer uppmärksamhet. Det finns gott om exempel på genusuppdelade områden och produkter. Ett område där detta är särskilt tydligt är produkter avsedda för barn. Om man granskar marknaden för barncyklar är den tydligt könsuppdelad i produkter riktade mot pojkar respektive flickor. Detta är något jag har undersökt i mitt projekt där jag försökt skapa en produkt som tilltalar båda könen. En cykel för barn, inte till ett kön.


BERNHARD SANDQVIST
bernhard.sandqvist [at] gmail.com

 

bernhardsandqvistccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
bernhardsandqvistccd_photo_bernhardsandqvist_p.jpgLadda ner
bernhardsandqvistccd_photo_bernhardsandqvist2_p.jpgLadda ner