Sofie Dahlgren <br/>Iina Holopainen

Studenter

Sofie Dahlgren
Iina Holopainen

Business & Design MA level

FROM BRAND STRATEGY TO INTERIOR DESIGN

– THE COMMUNICATION BETWEEN A CLIENT AND A DESIGNER

Branding is about creating experiences and one way of doing that is through interior design. The development of interior design that communicates the company’s brand requires a close collaboration between the client and the interior designer. The critical part in this collaboration is that the client communicates the brand strategy and that the interior designer understands it. This thesis focuses on how the client and interior designer communicate the brand strategy and develop interior design that supports that strategy. By studying the communication between Volvo and the designers in the concept development of Volvo Cars’ global showrooms, we have identified critical factors in the process and their effect on the final result.


FRÅN VARUMÄRKESSTRATEGI TILL INREDNINGSDESIGN
– KOMMUNIKATIONEN MELLAN KUND OCH DESIGNER

Varumärkesbyggande handlar om att skapa upplevelser för sina kunder och ett sätt att göra detta på är genom inredning. Att skapa inredningar som kommunicerar ett företags varumärke kräver ett nära samarbete mellan kund och designer. Det har dock visat sig vara svårt för kunden att kommunicera sin varumärkesstrategi och för designern att implementera strategin i inredningsdesignen. Denna uppsats fokuserar på hur kund och designer kommunicerar ett varumärke och skapar inredningsdesign som stärker företagets varumärkesstrategi. Genom att följa konceptutvecklingen av Volvo Cars globala showrooms har kritiska faktorer i processen identifierats vilka påverkar det slutgiltiga resultatet.
 

SOFIE DAHLGREN
sofie.e.dahlgren [at] gmail.com
0046(0)704034232

IINA HOLOPAINEN
iina.holopainen123 [at] gmail.com
0046(0)709166705

sofiedahlgreniinaholopainenbd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner