Satu Hamed

Studenter

Satu Hamed

Business & Design MA level

DESIGN AND SUSTAINABILITY

– HOW CAN ORGANIZATIONS BENEFIT FROM BOTH WHEN DEVELOPING THEIR STRATEGIES?

The world is in continuous transition. Organizations and people with different fundamentals, ideologies and systems live in this complex environment with a mission to succeed. Sometimes the success happens at the expense of something else like natural resources or the society.

I worked with the recently established recycling company Zanrec in Zanzibar for two months and explored service design’s ability to work together with a more systematic view of problem solving. I zoomed in on the complex environment of solid waste with the help of service design process and zoomed out to reflect upon theoretical framework in order to see the compatibility of service design as an approach.


DESIGN AND SUSTAINABILITY
– HOW CAN ORGANIZATIONS BENEFIT FROM BOTH WHEN DEVELOPING THEIR STRATEGIES?

Vår värld är i ständig förändring. Organisationer och människor med olika ideologier, system och perspektiv lever tillsammans i en komplex miljö med ett mål, att lyckas. Ibland sker denna framgång på bekostnad av till exempel naturresurser och samhället.

Under två månader arbetade jag med Zanrec, ett nyetablerat återvinningsföretag i Zanzibar. Utifrån ett tjänstedesignperspektiv utforskade jag företagets organisationsutveckling. Jag zoomade in till den komplexa världen av återvinning med hjälp av designprocessen samt zoomade ut för att kunna med hjälp av teoretiska referensramar se hur kompatibel tjänstedesign är som metod.


SATU HAMED
satu.hamed [at] gmail.com
0046(0)736454529
 

satuhamedabuadabbd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner